ROK 2003

UCHWAŁA Nr 83/VIII/2003 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 11 września 2003 w sprawie pozbawienia dróg dotychczasowej kategorii dróg gminnych.

 

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 101, poz. 2698 z dnia 18.11.2003  

 

Data aktu: 2003-09-11

Data ogłoszenia: 2003-11-18

Wejście w życie: 2004-01-01


 

 

Śląsk.2003.101.2698

 

2003-12-03 zm. Śląsk.2003.101.2699 § 1


 

UCHWAŁA Nr 83/VIII/2003

 

RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

 

z dnia 11 września 2003 r.

 

w sprawie pozbawienia dróg dotyczasowej kategorii dróg gminnych.

 

(Katowice, dnia 18 listopada 2003 r.)


 

Na podstawie art. 7 ust. 1, 2 i art. 10 ust. 1 ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. (j.t. Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 z późn. zmianami) oraz art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591z późn. zmianami), Rada Miejska w Woźnikach

 

uchwala:


 

§ 1. Pozbawić kategorii drogi gminnej dróg określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3. (1) Uchwała wchodzi w życie od 01.01.2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 


ZAŁĄCZNIK Nr 1

 

pozbawia się n/w drogi z kategorii dróg gminnych:

 

1. Droga Ligota - Śliwa - Kolonia Woźnicka

 

2. Droga Markowice - Kusin - Cynków

 

3. Droga Wojsławice przez wieś Woźniki

 

4. Droga Woźniki - Wojsławice

 

5. Droga Woźniki - Sulów - Lubsza

 

6. Droga Woźniki - Głazówka - Mzyki

 

7. Droga Ligota - Mzyki - Czarny Las

 

8. Droga Lubsza - Ligota Woźnicka

 

9. Droga Ligota Woźnicka - Pakuły

 

10. Droga Lubsza - Kamieńskie Młyny

 

11. Droga Boronów - Niwy - Pakuły

 

12. Droga Pakuły - Okrąglik - do granicy Gminy Herby

 

13. Droga Lubsza-Babienica

 

 

 


 

 

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 101, poz. 2699 z dnia 18.11.2003  

 

 

 

Data aktu: 2003-10-31

 

Data ogłoszenia: 2003-11-18

 

Wejście w życie: 2003-12-03


 

 

 

Śląsk.2003.101.2699

 

 

UCHWAŁA Nr 105/IX/2003

 

RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH

 

z dnia 31 października 2003 r.


 

w sprawie zaminy uchwały Nr 83/VIII/2003 z dnia 11.09.2003 r. w sprawie pozbawienia dróg dotyczasowej kategorii dróg gminnych.

 

(Katowice, dnia 18 listopada 2003 r.)


 

Na podstawie art. 7 ust. 1, 2 i art. 8 oraz art. 10 ust. 1 ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. (j.t. Dz. U. Nr 71 z 2000 r. poz. 838 z późn. zmianami) oraz art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zmianami), Rada Miejska w Woźnikach

 

uchwala:


 

§ 1. Dokonać zmiany zapisu § 3 uchwały 83/VIII/2003 w następujący sposób: § 3 otrzymuje brzmienie:

 

"§ 3. Uchwała wchodzi w życie od 01.01.2004 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego".


 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.


 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 października 2012 13:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 702
30 kwietnia 2015 11:56 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2015 11:55 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 listopada 2012 10:20 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany