ROK 2006

UCHWAŁA Nr 364/XXXI/2006 Rady Miejskiej w Wożnikach z dnia 10 marca 2006r. w sprawie upoważnienia dla Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Woźniki do wydawania decyzji administracyjnych

 

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 52, poz. 1480 z dnia 28.04.2006

 

 

 

 

Data aktu: 2006-03-10

 

Data ogłoszenia: 2006-04-28

 

Wejście w życie: 2006-05-13


 

Śląsk.2006.52.1480


UCHWAŁA Nr 364/XXXI/2006

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 10 marca 2006 r.


w sprawie upoważnienia dla Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Woźniki do wydawania decyzji administracyjnych


(Katowice, dnia 28 kwietnia 2006 r.)


Na podstawie art. 39 ust. 4, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19, art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)


Rada Miejska w Woźnikach

uchwala, co następuje


§ 1. Udzielić upoważnienia Pani Zofii Cichowskiej, Kierownikowi ZEAS-u, do załatwiania indywidualnych spraw w formie decyzji administracyjnych w sprawach:

- pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- obowiązku szkolnego młodzieży w wieku 16-18 lat.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 listopada 2012 15:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 619
19 czerwca 2015 14:49 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 listopada 2012 08:36 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
06 listopada 2012 15:39 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany