ROK 2006

UCHWAŁA Nr 361/XXXI/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie: ustalenia herbu gminy Woźniki.

 

 

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 70, poz. 1986 z dnia 13.06.2006

 

 

 

Data aktu: 2006-03-10

 

Data ogłoszenia: 2006-06-13

 

Wejście w życie: 2006-06-28


 

Śląsk.2006.70.1986

UCHWAŁA Nr 361/XXXI/2006

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 10 marca 2006 roku


w sprawie: ustalenia herbu gminy Woźniki


(Katowice, dnia 13 czerwca 2006 r.)


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.),


Rada Miejska w Woźnikach

uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Herbem Gminy Woźniki jest nadany na przełomie XIII/XIV wieku przez księcia opolskiego herb miasta Woźniki, zgodny z wizerunkiem znajdującym się na pieczęciach miejskich od XVIII wieku do dnia obecnego, który został zatwierdzony zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1938 roku w sprawie zatwierdzeni herbu miasta Woźnik, opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 83 poz. 124 z 1938 roku, zgodnie z następującym opisem: tarcza dwudzielna w słup, oba pola błękitne, w prawym polu - pół koła wozowego w kolorze złotym, w lewym polu - pół złotego górnośląskiego orła zwróconego w lewo.

2. Wzór herbu jest określony w Załączniku Nr 1 do uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 listopada 2012 15:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 751
19 czerwca 2015 14:46 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 listopada 2012 15:29 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [wzor_herbu_gminy_wozniki.pdf] do dokumentu.
06 listopada 2012 15:29 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany