ROK 2010

UCHWAŁA NR 424/XXXX/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

  

Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 153, poz. 2500 z dnia 13.08.2010

 

Data aktu: 2010-06-22

Data ogłoszenia: 2010-08-13

Wejście w życie: 2010-08-28

 

 

UCHWAŁA NR 424/XXXX/2010

Rady Miejskiej w Woźnikach

 

z dnia 22 czerwca 2010 r.

 

w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm , w związku z art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004, Nr 256, poz, 2572 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Wożnikach uchwala:

 

§1

 

Upoważnić Panią Bożenę Wojsyk p.o. kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woźnikach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stefan Długaj

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 listopada 2012 10:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 803
10 lipca 2015 10:54 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 listopada 2012 10:43 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_424.pdf] do dokumentu.
08 listopada 2012 10:42 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany