Oferty realizacji zadania publicznego 2020

Wyszukiwarka

Wybierz rok

,,Klockowe L-maszyny - wakacyjne warsztaty techniczne dla dzieci" - Fundacja F-XX

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Fundacji F-XX pn. "Klockowe L-maszyny - wakacyjne warsztaty techniczne dla dzieci" złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.

Zatrzymaj banner przewijany