Oferty realizacji zadania publicznego 2010-2020 (Archiwum)

,,Tradycja Jarmarków Świątecznych - edukacja kulturalna w terenie" - Koło Gospodyń Wiejskich GOSPODARNE w Kamienicy

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Koła Gospodyń Wiejskich GOSPODARNE w Kamienicy pn. "Tradycja Jarmarków Świątecznych - edukacja kulturalna w terenie"  złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.


Ewentualne uwagi do oferty można wnosić do Referatu Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych do 7 dni od jej ogłoszenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 października 2019 13:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 83
30 października 2019 13:30 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [tradycja_jarmarkow_swiatecznych__edukacja_kulturalna_w_terenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2019 13:29 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany