Oferty realizacji zadania publicznego 2010-2020 (Archiwum)

,,Poprawa warunków działania Koła Gospodyń Wiejskich w Babienicy" - Koło Gospodyń Wiejskich w Babienicy

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazujemy do publicznego wglądu ofertę Koła Gospodyń Wiejskich w Babienicy  pn. "Poprawa warunków działania Koła Gospodyń Wiejskich w Babienicy"  złożoną w trybie dofinansowania pozakonkursowego.



Ewentualne uwagi do oferty można wnosić do Referatu Promocji, Kultury, Sportu i Organizacji Pozarządowych do 7 dni od jej ogłoszenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 października 2019 16:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 108
23 października 2019 16:55 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [poprawa_warunkow_dzialania_kola_gospodyn_wiejskich_w_babienicy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 października 2019 16:55 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany