Tryb dofinansowania pozakonkursowego dla Organizacji Pozarządowych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja

Zgodnie z art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na wniosek organizacji pozarządowej Burmistrz może zlecić tej organizacji realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym spełniającego łącznie nastepujące warunki: wysokość wnioskowanego dofinansowania nie przekracza kwoty 10.000 zł oraz zad

Zatrzymaj banner przewijany