Plan finansowy 2015

ZARZĄDZENIE NR KR.120.217.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 24.12.2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.217.2015

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 24.12.2015 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2015 r.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), w związku z art.11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 12 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (D.U. nr 241 poz. 1616), zarządzam co następuje:

 

§ 1.W związku z Zarządzeniem Burmistrza Woźnik Nr KR. 120.216.2015 z dnia 24.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Woźniki na 2015 rok dokonać zmian:

 

- w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2015 r.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

 

- w planie finansowym zadań inwestycyjnych na 2015 r.,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Woźniki.

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2015 15:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 605
30 grudnia 2015 15:21 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2015 15:21 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2015 15:20 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1202172015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany