Plan finansowy 2015

ZARZĄDZENIE NR KR.120.215.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 18.12.2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.215.2015

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 18.12.2015 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2015 r.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 12 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (D.U. nr 241 poz. 1616), zarządzam co następuje:

 

§ 1.W związku z Zarządzeniem Burmistrza Woźnik Nr KR.120.214.2015 z dnia 18.12.2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Woźniki na 2015 rok dokonać zmian:

 

- w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2015 r.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

 

- w planie finansowym zadań inwestycyjnych na 2015 r.,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Środki z rezerwy ogólnej przeznacza się na:

- dział 750 rozdz.75412 § 4300 -        1 283,00 zł (sfinansowanie usługi gastronomicznej

                                                                          podczas Powiatowego Zjazdu

                                                                           Zarządu OSP)

 

- dział 900 rozdz.90095 § 6050 -        7 500,00 zł (zakup urządzeń na plac zabaw

                                                                          w Woźnikach ul. Obrony Narodowej)

 

- dział 801 rozdz.80114 § 4210 -  (-) 1 090,00 zł  (nagrody

- dział 801 rozdz.80101 § 4210 -          300,00 zł  dla uczniów

- dział 801 rozdz.80110 § 4210 -          300,00 zł  na zakończenie roku

- dział 801 rozdz.80120 § 4210 -          490,00 zł  szkolnego)

- dział 801 rozdz.80101 § 4210 -  (-) 5 000,00 zł (środki na plac zabaw

- dział 801 rozdz.80101 § 6060 -       5 000,00 zł  w Psarach)

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Woźniki.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2015 15:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 666
23 grudnia 2015 15:29 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 grudnia 2015 15:29 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 grudnia 2015 15:28 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1202152015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::