Plan finansowy 2015

ZARZĄDZENIE NR KR.120.199.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 11.12.2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.199.2015

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 11.12.2015 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2015 r.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), w związku z art.11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 12 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (D.U. nr 241 poz. 1616), zarządzam co następuje:

 

§ 1. W związku z Zarządzeniem Burmistrza Woźnik Nr KR. 120.198.2015 z dnia 11.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Woźniki na 2015 rok dokonać zmian:

 

- w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2015 r.

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do mniejszego zarządzenia,

 

- w planie finansowym zadań inwestycyjnych na 2015 r.

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Uchyla się zarządzenie Nr KR.120.195.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 04.12.2015 r. w

sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2015 r.

 

§ 3. Środki z rezerwy ogólnej przeznacza się na:

- dział 750 rozdz.75075 § 4300 -       345,00 zł (dofinansowanie koncertu uświetniającego

                                                                     XXXV rocznicę wydarzeń sierpniowych 1980 r.)

 

- dział 750 rozdz.75075 § 4170 -      2 000,00 zł (dofinansowanie nagrania dźwiękowego

- dział 750 rozdz.75075 § 4300 - (-) 2 000,00 zł   suity "Oblężenie Jasnej Góry"

                                                                        skomponowanej przez Michała

                                                                        Groteckiego)

 

- dział 750 rozdz.75075 § 4210 -           35,39 zł (zakup artykułów związanych

                                                                        z promocją gminy)

 

- dział 754 rozdz.75412 § 4210 -     1 000,00 zł (dofinansowanie zakupu opału dla

                                                                       OSP Psary)

 

- dział 754 rozdz.75412 § 4300 -     1 000,00 zł (dofinansowanie kosztów poczęstunku

                                                                       podczas obrad Zarządu

                                                                       Miejsko-Gminnego Związku OSP RP)

 

- dział 801 rozdz.80104 § 2540 -        293,93 zł (zwiększenie dotacji na przedszkole

                                                                       w Kamieńskich Młynach)

 

- dział 801 rozdz.80104 § 4330 -     5 206,07 zł (zwiększenie wydatków na zwrot dotacji

                                                                       przez gminę, której mieszkańcem jest

                                                                       uczeń uczęszczający do przedszkola

                                                                       mieszczącego się na terenie innej gminy

 

- dział 851 rozdz.85154 § 4300 -       500,00 zł (dofinansowanie przejazdu młodzieży do

                                                                      Lublińca na galę wolontariatu)

 

- dział 921 rozdz.92195 § 4210 -       500,00 zł (dofinansowanie imprezy mikołajkowej

                                                                      w sołectwie Dyrdy-Sośnica)

 

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Woźniki.

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2015 11:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 614
28 grudnia 2015 14:51 (Daria Nowaczyk) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
28 grudnia 2015 14:51 (Daria Nowaczyk) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
28 grudnia 2015 14:50 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201992015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::