Plan finansowy 2015

ZARZĄDZENIE NR KR.120.171.2015 Burmistrza Woźnik z dnia 12.11.2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR KR.120.171.2015

BURMISTRZA Woźnik

z dnia 12.11.2015 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2015 r.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), w związku z art.11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz § 12 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (D.U. nr 241 poz. 1616), zarządzam co następuje:

 

 

§ 1. W związku z zarządzeniem Burmistrza Woźnik Nr KR.120.170.2015 z dnia 12.11.2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Woźniki na 2015 rok dokonać zmian:

 

- w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego w Woźnikach na 2015 r.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2. Środki z rezerwy ogólnej przeznacza się na:

- dział 750 rozdz.75075 § 4190 - 198,00 zł (sfinansowanie nagród dla najlepszych szkół

                                                                w Gminie Woźniki za wyniki egzaminów)

- dział 921 rozdz.92195 § 2360 - 1 800,00 zł (dotacja dla OSP Lubsza na zabawę

                                                                  andrzejkową)

- dział 926 rozdz.92605 § 4190 - 500,00 zł (nagrody dla zwycięzców charytatywnego

                                                               meczu piłkarskiego Księża i Policjanci

                                                                kontra Reszta Świata )

 

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Woźniki.

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 listopada 2015 10:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 574
20 listopada 2015 10:54 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2015 10:54 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201712015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 listopada 2015 10:53 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::UWAGA! Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach informuje, iż w związku z wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Zastępca Generalnego Komisarza Spisowego podjął decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::