Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014-2018

PROTOKÓŁ Nr 22/2018 z posiedzenia Komisji MIESZKANIOWEJ z dnia 10 października 2018 r.

PROTOKÓŁ Nr 22/2018

z posiedzenia

Komisji MIESZKANIOWEJ

 

z dnia 10 października 2018 r.

 

 

Na posiedzeniu obecni byli członkowie komisji:

1. Mośny Grzegorz

2. Kowalski Franciszek

3. Majchrzyk Weronika

4. Mierzwa Marian

oraz Pani Agata Trzeciak z Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Inwestycji tut. Urzędu.

 

Przewodniczący Komisji Pan Grzegorz Mośny przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji, po czym przedstawił porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 22.08.2018

2. Rozpatrzenie wniosków o zamianę obecnie zajmowanych lokali mieszkalnych przy ul. Chopina 21 w Woźnikach (po przeprowadzonej wizji lokalnej)

3. Sprawy bieżące Komisji

4. Podsumowanie pracy Komisji za okres kadencji 2014-2018

5. Wnioski

Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

 

 

Ad. 1

 

Protokół z posiedzenia Komisji z dnia 22 sierpnia 2018 r., przyjęto jednogłośnie i bez uwag.

 

 

Ad. 2

 

Członkowie Komisji ponownie zajęli się rozpatrzeniem wniosków o zamianę obecnie zajmowanych lokali mieszkalnych przy ul. Chopina 21 w Woźnikach.

 

Zgodnie z decyzją podjętą na poprzednim posiedzeniu Komisji, w dniu 30.08.2018r. przeprowadzono wizję lokalną budynku komunalnego zlokalizowanego w Woźnikach przy ul. Chopina 21. 

W wizji lokalnej uczestniczył Pan Grzegorz Mośny – Przewodniczący Komisji, Pani Weronika Majchrzyk – Członek Komisji oraz Pani Agata Trzeciak - pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Inwestycji tut. Urzędu.

Podczas wizji lokalnej dokonano przeglądu wolnego mieszkania oraz przeprowadzono rozmowy z lokatorami, którzy złożyli wnioski o zamianę obecnie zajmowanych lokali mieszkalnych.

Z przeprowadzonej wizji lokalnej sporządzono odrębną notatkę służbową.

 

Członkowie Komisji ponownie przeprowadzili dyskusję n/t wniosków oraz kosztów przystosowania lokali przeznaczonych do przydziału bądź zamiany.

 

Po przeprowadzeniu dyskusji, Członkowie Komisji jednogłośnie przychylili się do wniosku Pani ___________ z dnia 12.06.2018 r. o zamianę obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego nr ___ na lokal mieszkalny nr ___ zlokalizowanych w Woźnikach przy Chopina 21 pod warunkiem odnowienia zajmowanego lokalu i przygotowanie pod wynajem dla kolejnego lokatora.

 

Tym samym Komisja jednogłośnie przychyliła się do wniosku Pana ___________ z dnia 21.06.2018 o zamianę lokalu mieszkalnego nr ____ na lokal mieszkalny nr ____.

 

 

Ad. 3

 

Pani Agata Trzeciak udzieliła informacji n/t postępowania toczącego się w związku z pożarem lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym zlokalizowanym w Woźnikach przy ul. Lompy 3.

Po zapoznaniu się ze sprawą i przeprowadzeniu dyskusji, Członkowie Komisji podjęli stanowisko o przeniesieniu lokatora do budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Solarnia 2.

 

Następnie Komisja przedyskutowała problem dot. przeciekającego dachu w budynku komunalnym przy ul. Karola Miarki w Ligocie Woźnickiej.

Pani Trzeciak udzieliła informacji, że remont dachu został ujęty w planie na rok 2019.

 

 

Ad. 4

 

Przewodniczący Komisji dokonał podsumowania działalności Komisji za okres kadencji 2014 – 2018. Przytoczono główne tematy, którymi komisja zajmowała się w okresie kadencji.

 

 

Ponieważ więcej spraw nie było, Przewodniczący Komisji podziękował Członkom komisji za 4 – letnią współpracę i współdziałanie w Komisji Mieszkaniowej.

 

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Daria Nowaczyk - Biegisz

Przewodniczący Komisji

Mośny Grzegorz
Wiadomość powiązana z

Organ

Komisja 2014 - 2018

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2018 10:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 707
17 października 2018 10:47 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany