Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014-2018

PROTOKÓŁ NR 42/2018 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 2 października 2018 r.

PROTOKÓŁ NR 42/2018

z posiedzenia

Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu

 

z dnia 2 października 2018 r.

 

Na posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie komisji:

1. Telenga Jan 

2. Gorol Krystyna

3. Mośny Grzegorz

4. Golasz Maria

5. Staron Andrzej

 

Przewodniczący Komisji Pan Jan Telenga przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji, po czym przedstawił porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 05.09.2018 r.

2. Podsumowanie pracy Komisji za okres kadencji 2014 – 2018

3. Realizacja uwag i wniosków Komisji za lata 2014 – 2018

4. Wnioski

Porządek posiedzenia przyjęto bez uwag.

 

 

Ad. 1

 

Członkowie Komisji zatwierdzili protokół z posiedzenia Komisji z dnia 05 września 2018 r., który przyjęto bez uwag.

 

 

Ad. 2

 

Członkowie Komisji podsumowali działalność Komisji za okres kadencji 2014 – 2018.

 

Przytoczono główne tematy, którymi komisja zajmowała się w okresie kadencji.

Niejednokrotnie dyskutowano na tematszatni dla dzieci w Szkole Podstawowej w Woźnikach, dowozu uczniów do szkół, łączenia klas, budowy i utrzymania lodowiska sportowego czy rozbudowy Przedszkola w Woźnikach. Omawiano kwestie wykonania dokumentacji na przebudowę Domu Nauczyciela z docelowym przeznaczeniem na Świetlicę Środowiskową. Dyskutowano na temat remontów w placówkach oświatowych i kulturalnych.

W roku 2015 Komisja zajmowała się działalnością Świetlicy Środowiskowej z Programem Socjoterapeutycznym Świetliki działającej w budynku Szkoły Podstawowej w Woźnikach.

W konsekwencji omawianych spraw, skierowano wniosek do Komisji Rewizyjnej o sprawdzenie wydatków Świetlicy za 2014 rok finansowanej z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wystąpiono także o wydanie opinii prawnej n/t możliwości powołania Świetlicy Środowiskowej w Psarach oraz możliwości funkcjonowania dwóch Świetlic Środowiskowych: w Woźnikach i Psarach.

 

W trakcie kadencji wnioskowano między innymi o wprowadzenie obowiązkowego programu nauki pływania w szkołach i organizacji cyklicznych zajęć nauki pływania dla każdej klasy w poszczególnych szkołach.

Wnioskowano także o przystąpienie do wykonania projektu obiektu lekkoatletycznego dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Woźnikach. Podnoszono temat parkowania przy Przedszkolu i Szkole Podstawowej w Woźnikach. Rozmawiano n/t koncepcji boiska lekkoatletycznego wraz z miejscami parkingowymi dla samochodów.

 

 

Zgodnie z planem pracy na dany rok Komisja opiniowała projekty uchwał z zakresu oświaty, kultury i sportu oraz zajmowała się działalnością Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury, Galerii Kultury, Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnych Klubów Sportowych.

 

 

Informacja z pracy Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu za lata 2014-2018 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

 

Ad. 3

 

Członkowie Komisji podsumowali wyjazdowe komisje do gminnych szkół i przedszkoli.

 

Komisja przeprowadzała przeglądy gminnych placówek oświatowych sprawdzając przygotowanie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Podczas wizji lokalnych szczególną uwagę zwracano na bezpieczeństwo dzieci, stan bazy lokalowej i dydaktycznej placówek oraz tereny rekreacyjno – sportowe a także sprawdzano realizację uwag i wniosków z przeprowadzanych wizji.

 

 

Ponieważ więcej spraw nie było, Przewodniczący Komisji podziękował Członkom komisji za 4 – letnią współpracę i współdziałanie w Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu. 

 

 

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła: Daria Nowaczyk – Biegisz

      Przewodniczący Komisji

      Telenga Jan

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2018 10:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 729
17 października 2018 10:05 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [informacja_z_pracy_komisji__oswiaty_za_lata_20142018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 października 2018 10:04 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany