Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014-2018

PROTOKÓŁ NR 19/2018 z posiedzenia Komisji ds. ROLNYCH, OCHRONY ŚRODOWISKA I ŁADU PUBLICZNEGO z dnia 18 września 2018 r.

PROTOKÓŁ NR 19/2018

z posiedzenia

Komisji ds. ROLNYCH, OCHRONY ŚRODOWISKA

I ŁADU PUBLICZNEGO

 

z dnia 18 września 2018 r.

 

 

Na posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie komisji:

1. Garus Łucjan

2. Kucharczyk Czesław

3. Michalska Anna

4. Wojsyk Stanisław

5. Krzywoń Jacek

 

 

Przewodniczący Komisji, Pan Łucjan Garus przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie Komisji.

 

Porządek posiedzenia:

 

1. Oględziny cieku wodnego E13 w Kamienicy

2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji z dnia 12.03.2018 r.

3. Wnioski

 

 

Ad. 1

 

Członkowie Komisji przeprowadzili wizję lokalną cieku wodnego E13 w Kamienicy.

Ciek wodny E13 jest zarośnięty, zamulony. Ze względu na niedrożność rowu, po intensywnych opadach deszczu zalewa okoliczne posesje.

 

Ponadto przeprowadzono oględziny działki zlokalizowanej przy ul. Spokojnej w Ligocie Woźnickiej.

Działka jest zakrzaczona a zarośla wchodzą w pas drogi.

 

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej Członkowie Komisji omówili oba tematy.

O udzielenie dodatkowych informacji poproszono Panią Alinę Kot – Kierownika referatu drogownictwa, promocji, kultury i współpracy z podmiotami gospodarczymi a następnie Panią Dorotę Cieluch – Kierownika referatu gospodarki gruntami, ochrony środowiska i rolnictwa.

 

 

Ad. 2

 

Protokół z posiedzenia Komisji z dnia 12 marca 2018 r., przyjęto jednogłośnie i bez uwag.

 

 

Ad. 3

 

W toku dyskusji sporządzono następujące wnioski:

 

1. Komisja wnioskuje o wystąpienie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o  podjęcie działań związanych z przeprowadzeniem konserwacji cieku E-13. Rów jest zamulony, zarośnięty. Ze względu na niedrożność rowu, po intensywnych opadach deszczu zalewa okoliczne posesje.

 

2. Komisja wnioskuje o wystąpienie do właściciela działki nr ____ zlokalizowanej w Ligocie Woźnickiej przy ul. Sportowej o wykoszenie i uporządkowanie działki z zarośli i zakrzaczeń,  które przedostają się poza posesję i wchodzą w pas drogi.

 

 

Ponieważ więcej spraw nie było, Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie i udział w obradach.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Daria Nowaczyk – Biegisz

                 Przewodniczący Komisji

               Garus Łucjan

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2018 09:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 697
17 października 2018 09:43 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany