Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014-2018

PROTOKÓŁ NR 10/2018 z posiedzenia Komisji STATUTOWEJ z dnia 15 września 2018 r.

 

PROTOKÓŁ NR 10/2018

z posiedzenia

Komisji STATUTOWEJ

 

z dnia 15 września 2018 r.

 

Na posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie komisji:

1. Mierzwa Marian

2. Staron Andrzej

3. Michalska Anna

4. Gorol Krystyna

5. Długaj Stefan

oraz

Pani Magdalena Jarosz – Wawrzyńczak – Sekretarz

 

Przewodniczący Komisji Pan Marian Mierzwa przywitał przybyłych na posiedzenie komisji, po czym przedstawił porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 10.09.2018 r.

2. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Woźniki

 

 

Ad. 1

 

Protokół z posiedzenia Komisji z dnia 10 września 2018 r. przyjęto jednogłośnie i bez uwag.

 

 

Ad. 2

 

Członkowie Komisji przystąpili do dalszych prac związanych z powstaniem nowego Statutu Gminy Woźniki.

 

Przeanalizowano poszczególne rozdziały projektu Statutu Gminy Woźniki:

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 2 Gmina

Rozdział 3 Organizacja i tryb pracy Rady:

             Dział I Rada

             Dział II Kluby Radnych

             Dział III Przewodniczący i Wiceprzewodniczący

             Dział IV Sesje

             Dział V Uchwały

             Dział VI Procedura głosowania

             Dział VII Protokoły z sesji

             Dział VIII Komisje

             Dział IX Komisja Rewizyjna

             Dział X Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rozdział 4 Tryb pracy Burmistrza

Rozdział 5  Zasady dostępu obywateli do dokumentów

Rozdział 6 Jednostki pomocnicze

Rozdział 7 Postanowienia końcowe

 

Szczegółowo omówiono zagadnienia dot. Rady, organizacji sesji Rady, formy zawiadamiania o sesji oraz przedkładania materiałów. Omówiono kwestie dot. Komisji Rewizyjnej, w tym czynności kontrolnych podejmowanych przez Komisję.

Przedyskutowano procedury głosowania oraz rozwiązania techniczne pozwalające na sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.

W toku analizy wniesiono kilka uwag i poprawek.

 

Po przeanalizowaniu całości materiału, po uwzględnieniu wniesionych poprawek  projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Woźniki zaopiniowano pozytywnie i jednogłośnie.

 

 

Ponieważ więcej pytań i uwag nie było, Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie i udział w obradach.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Daria Nowaczyk – Biegisz

   Przewodniczący Komisji

Mierzwa Marian
Wiadomość powiązana z

Organ

Komisja 2014 - 2018

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2018 09:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 615
17 października 2018 09:37 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::