Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014-2018

PROTOKÓŁ NR 41/2018 z posiedzenia Komisji BUDŻETOWEJ z dnia 29 sierpnia 2018 r.

PROTOKÓŁ NR 41/2018

z posiedzenia

Komisji BUDŻETOWEJ

 

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

 

Na posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie komisji:

1. Długaj Stefan

2. Krzywoń Jacek

3. Kowalski Franciszek

4. Michalska Anna

5. Staron Andrzej

oraz Pani Beata Buchenfeld - Skarbnik

 

Przewodniczący Komisji Pan Stefan Długaj przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie Komisji Budżetowej, po czym przedstawił porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 26.06.2018 r.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na zadanie bieżące – częściowy remont drogi powiatowej ul. Tarnogórskiej w Woźnikach,

b) zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2018 rok,

c) zmiany uchwały Nr 319/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2018-2023.

3. Wnioski

Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

 

 

Ad. 1

 

Protokół z posiedzenia komisji z dnia 26 czerwca 2018 r. przyjęto bez uwag 4 głosami ,,za” i 1 głosem wstrzymującym ze względu na nieobecność Pana Staronia na posiedzeniu Komisji w dniu 26.06.2018.

 

 

Ad. 2

 

Członkowie komisji omówili poszczególne projekty uchwał będące przedmiotem obrad na najbliżej sesji Rady Miejskiej w Woźnikach w sprawie:

 

a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu na zadanie bieżące – częściowy remont drogi powiatowej ul. Tarnogórskiej w Woźnikach

 

Projekt dot. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lublinieckiemu z budżetu Gminy Woźniki na 2018 rok w formie dotacji celowej na zadanie bieżące - częściowy remont drogi powiatowej ul. Tarnogórskiej w Woźnikach w wysokości 80 000,00 złotych.

Po omówieniu tematu, projekt uchwały przyjęto 3 głosami ,,za” i 2 głosami wstrzymującymi.

 

b) zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2018 rok

 

Zmiany budżetu przestawiają się następująco:

 

DOCHODY BIEŻĄCE

 

Rozdział 60014 - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej z powiatu na zadanie bieżące w wysokości 150 000,00 zł

Rozdział 75075 - zwiększenie planu dochodów na promocje jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3 512,00 zł, w tym odsetki 227,00 zł ; zwrot dotacji 3 285,00 zł

Rozdział 75615 zwiększenie planu dochodów od czynności cywilnoprawnych w wysokości 600,00 zł

Rozdział 75618 zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej 22 000,00 zł oraz za udzielanie ślubu 3 000,00 zł.

Rozdział 85154 zwiększenie planu dochodów na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 3 420,00 zł, w tym odsetki 170,00 zł; zwrot dotacji 3 250,00 zł

 

Dochody majątkowe

 

Rozdział 75814 wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 61 500,00 zł

 

WYDATKI BIEŻĄCE

 

Rozdział 40002 - zwiększenie planu wydatków na dostarczanie wody 7 102,00 zł

Rozdział 60014 - zwiększenie planu wydatków na drogi powiatowe o kwotę 230 000,00 zł. na wydatki bieżące, w tym 80 000,00 to dotacja dla powiatu

Rozdział 75075 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 930,00 zł, dotacja na dofinansowanie zadań zleconych

 

WYDATKI MAJĄTKOWE

 

Rozdział 01010 - zmniejszenie planu wydatków na wodociąg ul. Leśna Mzyki o kwotę 15 000,00 zł

Rozdział 90001 - zwiększenie planu na budowę wodociągu Biedronka Woźniki - 15 000,00 zł

 

Obecna na posiedzeniu Komisji Pani Skarbnik udzieliła stosownych wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania członków Komisji.

 

Po omówieniu projektu uchwały, Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do proponowanych zmian budżetu gminy Woźniki przyjmując projekt jednogłośnie.

 

c) zmiany uchwały Nr 319/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2018-2023.

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2018-2023 dostosowany do zmian budżetu przyjęto jednogłośnie i bez uwag.

 

 

Ponieważ więcej pytań i uwag nie było, Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie i udział w obradach.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Daria Nowaczyk – Biegisz

 

Przewodniczący Komisji

Długaj Stefan

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Komisja 2014 - 2018

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 października 2018 09:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 630
17 października 2018 09:12 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::