Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2014-2018

PROTOKÓŁ Nr 21/2018 z posiedzenia Komisji MIESZKANIOWEJ z dnia 22 sierpnia 2018 r.

PROTOKÓŁ Nr 21/2018

z posiedzenia

Komisji MIESZKANIOWEJ

 

z dnia 22 sierpnia 2018 r.

 

 

Na posiedzeniu obecni byli członkowie komisji:

1. Mośny Grzegorz

2. Kowalski Franciszek

3. Garus Łucjan

4. Majchrzyk Weronika

oraz Pani Agata Trzeciak z Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Inwestycji tut. Urzędu.

 

Przewodniczący Komisji Pan Grzegorz Mośny przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji, po czym przedstawił porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 23.03.2018

2. Przydział lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w Woźnikach przy ul. Solarnia 35a

3. Sprawy bieżące Komisji

4. Wnioski

Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

 

 

Ad. 1

 

Protokół z posiedzenia Komisji z dnia 23 marca 2018 r., przyjęto jednogłośnie i bez uwag.

 

 

Ad. 2

 

Komisja zajęła się przydziałem wolnego lokalu mieszkalnego nr 2 należącego do mieszkaniowego zasobu gminy przy ul. Solarnia 35a w Woźnikach.

Jest to mieszkanie  1 - pokojowe z kuchnią, łazienką i spiżarką o powierzchni 47,81 m2

 

Stosownych wyjaśnień oraz odpowiedzi na zadawane pytania członków komisji odnośnie lokalu mieszkalnego udzieliła Pani Agata Trzeciak – pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Inwestycji. 

 

Po przeprowadzeniu dyskusji oraz przeanalizowaniu listy osób oczekujących, lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się w budynku przy ul. Solarnia 35a jednogłośnie przyznano Pani Małgorzacie Szatan.

 

 

Ad. 3

 

Pani Agata Trzeciak przedstawiła Komisji pismo Pani __________ dot. rezygnacji z wynajmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w Woźnikach  przy ul. Chopina 21/1.

 

Następnie Członkowie Komisji zapoznali się z wnioskami o zamianę obecnie zajmowanych lokali mieszkalnych tj.:

- wniosek Pani _________,

- wniosek Pana _________.

 

Członkowie Komisji przeprowadzili dyskusję n/t w/w wniosków oraz kosztów przystosowania lokali przeznaczonych do przydziału bądź zamiany.

 

W związku z powyższym, podjęto decyzję o przeprowadzeniu wizji lokalnej budynku komunalnego zlokalizowanego w Woźnikach przy ul. Chopina 21. Wizję lokalną zaplanowano na dzień 30.08.br. na godz. 15 30 .

 

 

 

Ponieważ więcej spraw nie było, Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie i udział w obradach.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Daria Nowaczyk - Biegisz

 

Przewodniczący Komisji

Mośny Grzegorz 

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Komisja 2014 - 2018

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2018 11:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 683
15 października 2018 12:33 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2018 11:12 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2018 11:07 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany