Budżet 2015

UCHWAŁA NR 132/XIV/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku oraz ustalenia planu tych wydatków

UCHWAŁA NR 132/XIV/2015

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 29 grudnia 2015 roku

 

w sprawie: wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku oraz ustalenia planu tych wydatków

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 roku poz. 1515 ) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Woźnikach uchwala:

 

§1.

 

Ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku oraz plan finansowy tych wydatków zgodnie z załącznikiem.

 

§2.

 

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Woźnik.

 

§3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/Henryk Gorol/

  

 

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 132/XIV/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku

 

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015

 

 

Dział

 

Rozdział

 

§

 

Nazwa

Zadania

 

Kwota

 

Termin

realizacji

Jednostka

realizująca zadanie

Wydatki bieżące

 

801

 

 

80101

 

4270

 

Remont łazienek w SP Woźniki

 

120 000,00

 

30.06.2016

Szkoła Podstawowa Woźniki

Wydatki majątkowe

801

80101

6050

Budowa lodowiska

Sportowego przy SP Woźniki

515 000,00

30.06.2016

Szkoła Podstawowa Woźniki

Ogółem

635 000,00

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2016 13:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 502
05 stycznia 2016 13:40 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_132xiv2015.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 stycznia 2016 13:40 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany