INFORMACJE

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Urząd Miejski w Woźnikach informuje, że od listopada 2017 roku rozpoczną się przeglądy instalacji kolektorów słonecznych.

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"

Urząd Miejski w Woźnikach informuje, że wszystkie awarie jakie występują przy instalacjach solarnych należy zgłaszać bezpośrednio do tut. Urzędu

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu

INFORMACJA W SPRAWIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"

Zadbajmy o urządzenia montowane w instalacjach solarnych

„Zadbajmy o urządzenia montowane w instalacjach solarnych” Szanowni mieszkańcy urządzenia, które są montowane w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza&

Informacje w sprawie kolektorów słonecznych - rozpoczęły się prace związane z opracowaniami audytów

Informujemy mieszkańców, że w związku z podpisaną przez Gminę umową z firmą Hoven Inwestycje Sp. z o.o. na inwestycję „Zaprojektowanie, zakup i montaż kompletnych instalacji solarnych w ramach realizacji zadania pn. Poprawa jakości powietrza w gminie Woźniki”, rozpoczęły się prace związane z opracowaniami au

Informacja nt. przesunięcia terminu instalacji kolektorów słonecznych w gminie Woźniki

Burmistrz Gminy Woźniki informuje, że w realizacji projektu pt. „Poprawa jakości powietrza w gminie Woźniki poprzez instalację kolektorów słonecznych” nastąpiło opóźnienie. Pierwotnie założony został

Zbliża się ostateczny termin podpisywania umów na udział w projekcie instalacji kolektorów słonecznych

Prosimy wszystkich mieszkańców, którzy złożyli deklarację uczestnictwa w projekcie „Poprawa jakości powietrza w gminie Woźniki poprzez instalację kolektorów słonecznych” o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Woźnikach w celu podpisania umowy. Sala nr 15 w godz. 8.00 – 15.30 z dowodem osobistym oraz...

Zatrzymaj banner przewijany