Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki na lata 2014-2023

Zarządzenie Nr KR.120.175.2014 Burmistrza Woźnik z dnia 31 grudnia 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały Nr 380/XXX/2013 Rady Miejskiej W Woźnikach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2014-2023

Zarządzenie Nr KR.120.175.2014

Burmistrza Woźnik

z dnia 31 grudnia 2014 roku.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 380/XXX/2013 Rady Miejskiej W Woźnikach z dnia 30

grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na

lata 2014-2023

 

Na podstawie art. 18, ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 226-228 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam co następuje

 

§ 1

 

W uchwale Nr 380/XXX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30.12.2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

 

1. Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki otrzymuje

brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Przyjmuje się objaśnienia do zmian stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2015 15:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 546
09 stycznia 2015 15:18 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2015 15:18 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2015 15:17 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_kr1201752014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany