GÓRNE STAWKI OPŁAT PONOSZONYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY POZBYWAJĄ SIĘ Z TERENU NIERUCHOMOŚCI NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ORAZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY SĄ ZOBOWIĄZANI ZAWRZEĆ UMOWĘ NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zatrzymaj banner przewijany