INFORMACJE

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA dot. opłaty za wywóz odpadów komunalnych

Rosnące w całym kraju opłaty za odpady nie ominęły także naszej gminy. Aktualnie dobiegła końca umowa na odbiór odpadów z dotychczasowym przedsiębiorcą. Umowa została zawarta na podstawie postępowania przetargowego, który odbył się w 2015 roku. Ustalone wówczas stawki, jakie gmina płaciła wykonawcy za tonę...

Urząd Miejski w Woźnikach apeluje o rzetelne podejście do kwestii segregowania odpadów

Urząd Miejski w Woźnikach apeluje o rzetelne podejście do kwestii segregowania odpadów. Ustawą o utrzymaniu czystości i porządk

Informacja w sprawie konta bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja w sprawie konta bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi &nbs

Zatrzymaj banner przewijany