PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI oraz ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr 146/XII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Woźniki w 2020 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Wojewody Śląskiego NPII.4131.1.336.2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 146/XII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad

Zatrzymaj banner przewijany