INFORMACJE / FORMULARZ

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przekazanie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

W związku z treścią art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), który stanowi o obowiązku publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym zestawieniem danych dotyczących czynszów...

Zatrzymaj banner przewijany