LATA 1990 - 1999

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR 106/XII/95 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 grudnia 1995 roku W sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno – administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Woźniki

W związku z podjęciem Uchwały nr 196/XXI/2016 z dnia 21.11.2016 r. Traci moc § 2 Uchwały nr 106/XII/95 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Miasta i Gminy Woźniki wraz z załącznikiem do uchwały z późniejszymi zmianami.

Zatrzymaj banner przewijany