Kredyty i pożyczki

UCHWAŁA Nr 46/V/2011 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 18.03.2011 roku w sprawie: zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę kanalizacji sanitarnej - Babienica-Psary w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

UCHWAŁA Nr 46/V/2011

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 18.03.2011 roku

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę kanalizacji sanitarnej - Babienica-Psary w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9lit c, i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późn. zmianami) z oraz art., 89 ust.1, pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1241 z późn. zmianami) Rada Miejska w Woźnikach uchwala co następuje :

 

§ 1. Zaciągnąć kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 249 000,00 zł. (słownie; dwieścieczterdzieścidziewięćtysięcyzłotychzłotych) z przeznaczeniem  na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego - budowa kanalizacji sanitarnej w Babienicy-Psary.

 

§ 2. Dokonać spłaty w/w kredytu ze środków pozyskanych z Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich do końca grudnia 2012 roku.

 

§ 3. Ustala się zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 4. Udziela się Burmistrzowi Miasta pełnomocnictwa do:

1) zawarcia umowy kredytowej,

2) ustanowienia zabezpieczenia kredytu w formie i wysokości wskazanej w § 3 uchwały.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Irena Matyl

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 marca 2011 12:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 542
29 marca 2011 12:15 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::