BONIFIKATA OD OPŁATY ZA PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WOŹNIKI ORAZ WYSOKOŚCI STAWKI PROCENTOWEJ

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zatrzymaj banner przewijany