STAWKI OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA DROGACH GMINNYCH

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr 143/XII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Woźniki

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Wojewody Śląskiego NPII.4131.1.300.2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 143/XII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gmin

Zatrzymaj banner przewijany