STATUT MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WOŹNIKACH

Wyszukiwarka

Wybierz rok

STATUT MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WOŹNIKACH

U C H W A Ł A Nr 228/XXI/2004 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie: przekształcenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Woźnikach i jednostki budżetowej w instytucję kultury Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit h ustawy

Zatrzymaj banner przewijany