STATUT MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŹNIKACH

Wyszukiwarka

Wybierz rok

STATUT MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŹNIKACH

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Wojewody Śląskiego NPII.4131.1.853.2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 113/X/2019 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woźnikach w części, określonej w:

Zatrzymaj banner przewijany