Roczne plany pracy Komisji Rady Miejskiej

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ na 2020 rok

Załącznik do uchwały Nr 139/XII/2020
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 4 marca 2020 r.


PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ
NA 2020 ROK


1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 r.

2. Rozpatrywanie spraw wnoszonych do rozpatrzenia przez Radę Miejską i Komisje Rady Miejskiej.

3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Woźniki za 2019 r.

4. Opracowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi za miniony okres.

5. Analiza wniosków poaudytowych przeprowadzonych przez zewnętrzne jednostki certyfikujące.

6. .Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Woźniki za I półrocze 2020 r.

7. Kontrola gospodarki finansowej Gminy i jednostek organizacyjnych.

8. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Woźniki na 2021 r.

9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Miejską w zakresie kontroli.
Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Komisja 2018 - 2023

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 marca 2020 08:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 187
11 marca 2020 08:24 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_139xii2020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 marca 2020 08:24 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany