Roczne plany pracy Komisji Rady Miejskiej

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ na 2020 rok

Załącznik do uchwały Nr 139/XII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 marca 2020 r.

PLAN PRACY KOMISJI ds. OŚWIATY, KULTURY i SPORTU na 2020 rok

Załącznik do uchwały Nr 138/XII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 marca 2020 r.

PLAN PRACY KOMISJI ds. ROLNYCH, OCHRONY ŚRODOWISKA i ŁADU PUBLICZNEGO na 2020 rok

Załącznik do uchwały Nr 137/XII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 marca 2020 r.

PLAN PRACY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI na 2020 rok

Załącznik do uchwały Nr 136/XII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 marca 2020 r.

PLAN PRACY KOMISJI MIESZKANIOWEJ NA 2020 ROK

Załącznik do uchwały Nr 135/XII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 marca 2020 r.

PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

Załącznik do uchwały Nr 134/XII/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 marca 2020 r.

Zatrzymaj banner przewijany