Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2002-2006

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 26.10.2006 r

PROTOKÓŁ
z posiedzenia
KOMISJI REWIZYJNEJ
w dn. 26.10.2006 r.


W posiedzeniu komisji udział wzięli następujący członkowie Komisji:

1.Leonard KLABIS
2.Michał GOLAŚ
3.Marian CHOJNACKI
4.Pelagia KLABISNa posiedzenie w dniu 26.10.2006 r. Komisja podsumowała działalność za kadencję tej Rady. Zgodnie z § 20 pkt. 2 i 7 Komisja Rewizyjna na zakończenie kadencji Rady przedstawia sprawozdanie ze swej działalności za okres od wyborów w 2002 r. do dnia 26.10.2006 r. W wyżej wymienionym okresie Komisja Rewizyjna odbyła w sumie 62 posiedzenia. W rozbiciu na lata przedstawia się to następująco:

- w 2002 r. - 2 posiedzenia,
- w 2003 r. - 9 posiedzeń,
- w 2004 r. - 18 posiedzeń,
- w 2005 r. - 19 posiedzeń,
- w 2006 r. - 14 posiedzeń.Komisja, zgodnie ze statutowa działalnością rozpatrzyła w sensie tematycznym następujące sprawy:

- skargi wniesione przez panią Szpin oraz panów: Wójcika, Sygudy, Szyja, Golaś, Cogiel, Mońka i Kuliś,

- wnioskowano w 4-ch przypadkach o absolutorium dla Burmistrza Woźnik,

- przeprowadzono 7 analiz budżetu Gminy w tym 4 wykonania budżetu,

- kontrolą objęto: ZEASz, uchwały i wykonania uchwał poszczególnych sołectw, przetargi organizowane przez UM, konta prowadzone przez Gminę, w tym konto depozytowe, dostarczanie wody przez PWiK Tarnowskie Góry, sprawy remontu dróg.Pomimo rozbieżności zdań w wielu tematach, Komisja zawsze ustaliła wspólnie wypracowane stanowisko, które przedstawiono Radzie Miejskiej Woźnik.

Komisja dziękuje pracownikom UM za cierpliwość i dyspozycyjność w sprawach podejmowanych w swojej działalności.
Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1054
20 lipca 2012 14:57 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. zmiana czcionki
13 marca 2009 09:15 (Daria Nowaczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
12 marca 2008 23:05 (Daria Nowaczyk) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany