Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2002-2006

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18.09 i 25.09.2006

PROTOKÓŁ
z posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ
w dn. 18.09.2006 r. i 25.09.2006 r

 
W posiedzeniu komisji udział wzięli następujący członkowie Komisji:


1.Leonard KLABIS
2.Michał GOLAŚ
3.Marian CHOJNACKI
4.Pelagia KLABISKomisja dokonała analizy wszystkich posiadanych dokumentów. Ponownie wysłuchała wyjaśnień Pani Skarbnik gminy Doroty Musik. Z wyjaśnień, komisja dowiedziała się, że 150.000 zł., które zostały pominięte w budżecie na 2006 r. na drogi gminne nic ujęto ulicy Lompy w opisie do załącznika uchwały. Pani Skarbnik stwierdziła. że to jej błąd. Brak przyjęcia przez Gminę całego odcinka ul. Lompy 2-giej linii zabudowy jako drogi gminnej. Brak jest protokołu z oględzin drogi przed przystąpieniem do robót remontowych.

Komisja rewizyjna wysłuchała wyjaśnień p. inż. G. Koszera, który stwierdził brak regulacji własnościowych oraz jednoznacznego wydzielenia całej ulicy Lompy 2-giej linii zabudowy na aktualnej mapie (km 1 Lubsza). Ponadto roboty jak stwierdziła również wezwana przez komisję p. A. Kot (potwierdzające stanowisko p. inż. G. Koszera) na wykonanych dotychczas 2-ch odcinkach drogi brak było dokumentacji, gdyż nic była ona wymagana.

Komisja rewizyjna jest zdania, że na każdą z tego typu robót nie wystarczy kosztorys, lecz powinien być projekt na podstawie którego można dokonać odbioru odcinka czy całej drogi. W przedmiotowej sprawie wyjaśniła p. A. Kot UG kierowała się propozycją mieszkańców jeżeli chodzi o rodzaj nawierzchni.Komisja takie podejście do tematu częściowo neguje szczególnie biorąc pod uwagę koszty nieuzasadnione co wykazała kontrola a przedstawiono powyżej. Pierwszy odcinek dł. 22,2 m, drugi o dł. 26,0 m o szerokości zmiennej od 4,0 m do 6,65 m (nikt nie potrafi wyjaśnić dlaczego) na drodze gminnej - za kwotę 19.170,10 zł.Tak więc 48,2 m drogi zrobiliśmy za tak dużą kwotę jeżeli do tego dodamy proponowany odcinek 68 m za 34.841,80 zł (według kosztorysu), to łatwo wyliczyć całość drogi dojazdowej dł. 166,2 m kosztować będzie 54.012,0 zł.

Komisja zapoznała się z analizą podłoża ww. odcinka ul Lompy wykonanego przez laboratorium w Poczesnej. Brak kompetencji komisji do oceny tego badania ale wątpliwość budzi przyjęcie tak dużego obciążenia jednostkowego jak na dojazd o bardzo małym promieniu skrętu tj. brak możliwości wjazdu samochodów o tak dużym nacisku na oś.Komisja występuje do Rady Miejskiej o:

uznanie skargi p. M. Golaś na niegospodarność za zasadną w części skargi związanej z
tak wysokim kosztem wykonania drogi ul Lompy 2-ga linia zabudowy - na tak krótkim
odcinku drogi oraz brak połączenia interesów mieszkańców Sołectwa Lubsza, w temacie
ul Szkolnej a ul. Lompy.

Komisja odnosząc się do zarzutów w skardze odnośnie inwestycja czy remont uznaje, że
jest to kwestia interpretacji w zależności od tworzenia środka trwałego bądź zmiany
elementów konstrukcyjnych czy całkowitej zmiany obiektu w danym miejscu.Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1116
20 lipca 2012 14:50 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. zmiana czcionki
13 marca 2009 08:33 (Daria Nowaczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
12 marca 2008 23:05 (Daria Nowaczyk) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany