Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2002-2006

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 13 września 2006

Protokół z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu
Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 13 września 2006
Na posiedzeniu byli obecni:
Marian Chojnacki - przewodniczący Komisji,
Pelagia Klabis - sekretarz Komisji,
Marek Wyleżałek- członek Komisji,
Gerard Michalski - członek Komisji,
Przebieg posiedzenia:


1.Przewodniczący przywitał zebranych. Pelagia Klabis przeczytała protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.


2.Komisja zapoznała się z dokumentacją budowy boiska sportowego w Woźnikach. W notatce 4/08/06 ze spotkania przedstawicieli klubu MLKS Woźniki z przedstawicielami firmy PPHU oraz z przedstawicielami Urzędu Miejskiego stwierdzono między innymi, że nie została zachowana właściwa wysokość w obrębie boiska. Wykonawca zobowiązał się wykonać korektę murawy do 15.09.06. Następne spotkanie w sprawie remontu boiska odbędzie się 19.09.06. Komisja ds. Oświaty, Kultury i Sportu stwierdziła, że w umowie 341/06/2005 z dnia 18.07.2005 pomiędzy Zakładem Wodno - Melioracyjnym Stanisław Gramatyka a Burmistrzem Alojzym Cichowskim w sprawie remontu boiska sportowego w Woźnikach w punkcie 4.1.2 nie wpisano nazwiska osoby sprawującej nadzór inwestorski z ramienia inwestora.


3.Pan Gerard Michalski poruszył problem funkcjonowania oddziałów przedszkolnych (pięciolatki i sześciolatki tworzą jedną grupę). Komisja wnioskuje, aby w każdej miejscowości naszej gminy funkcjonowały przedszkola z podziałem na grupy (w pomieszczeniach należących do szkół podstawowych).


4.Pan Przewodniczący zapoznał zebranych z pismem posła Lucjana Karasiewicza w sprawie dowozu uczniów do szkół na terenie naszej gminy oraz z odpowiedzią p. Burmistrza na w/w pismo.
Protokołowała:Pelagia Klabis
Zebranie prowadził: Marian Chojnacki


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1021
20 lipca 2012 14:49 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
13 marca 2009 08:31 (Daria Nowaczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
12 marca 2008 23:05 (Daria Nowaczyk) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany