Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2002-2006

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 8.09.2006 r

Woźniki, dn. 08.09.2006 r.PROTOKÓŁ
z posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ
w dn. 08.09.2006 r
.W posiedzeniu komisji udział wzięli następujący członkowie Komisji:1.Leonard KLABIS
2.Michał GOLAŚ
3.Marian CHOJNACKI
4.Pelagia KLABIS

Przedmiotem kontroli komisji był ciąg dalszy sprawy skargi wniesionej przez
radnego p. M. Gołasia z dnia 18.08.2006 r.
Komisja zapoznała się z dostarczonym wykazem dróg gminnych i Uchwałą Zarządu
Województwa Śląskiego nr 962/156/II/2004 z dnia 15.06.2004 r.. Wyjaśnień odnośnie
finansowania przedmiotowego odcinka ul. LOMPY udzieliła Skarbnik Gminy - p. Dorota
MUSIK. Przedstawiona faktura odnośnie płatności należnych za wykonanie prac dla
sołectwa LUBSZA nie posiadała „kosztorysu".
Z wyjaśnień p. skarbnik odnośnie rozłożenia pieniędzy z puli przeznaczonej na drogi
gminne. Komisja dowiedziała się, że nie wskazano na jakie drogi pieniądze mają być
przeznaczone. P. skarbnik zapewniła Komisję, że pieniądze na takie roboty jak między
innymi przy ul. Lompy, zostały zapewnione Uchwałami Rady Miejskiej Woźnik:

- Uchwała 370/XXXII/2006,

- Uchwała 392/XXXIII/2006,

- Uchwała 400/XXXIV/2006

i Zarządzeniami Burmistrza w tym zakresie.

Komisja dowiedziała się również o zleceniu zbadania podłoża drogi ul. Lompy (druga linia zabudowy) LABORATORIUM BADAWCZEMU DROGOWNICTWA. Odnośnie płatności sołectwa Lubsza, p. skarbnik wyjaśniła, że za rok 2005 zapłacono rachunki na kwotę 13.000 zł, a w roku bieżącym do zapłaty pozostał rachunek w wysokości 6170,10 zł.Na kolejne posiedzenie Komisja Rewizyjna prosi o przygotowanie:

kosztorysu do rachunku nr 76/U/09/06,

odpowiedzi na temat:

jakie roboty wykonywane były na drogach w sołectwie Lubsza w 2005 r. i kiedy zostały zapłacone,

przybycie na posiedzenie Komisji p. A. KOT i p. G. KOSZERA,

uchwały nr 370, 392, 400 (ujętych w w tekście wyżej).Następne posiedzenie Komisji: 18.09.2006 r. godz. 9:00
Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1056
20 lipca 2012 14:47 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. zmiana czcionki
12 marca 2009 15:31 (Daria Nowaczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
12 marca 2008 23:05 (Daria Nowaczyk) - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany