Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2010-2014

PROTOKÓŁ NR 42/2014 z posiedzenia Komisji ds. GOSPODARKI KOMUNALNEJ i DROGOWNICTWA z dnia 22 października 2014 r.

PROTOKÓŁ NR 42/2014

z posiedzenia

Komisji ds. GOSPODARKI

KOMUNALNEJ i DROGOWNICTWA

 

z dnia 22 października 2014 r.

 

 

Na posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie komisji:

1. Golaś Michał

2. Bryła Stanisław

3. Garus Łucjan

4. Klyta Andrzej

5. Ordon Adam

 

 

Przewodniczący Komisji Pan Michał Golaś przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji.

 

Porządek posiedzenia

 

1. Wizja lokalna drogi dojazdowej działka nr 222 k.m. 1 obręb Psary i działka nr 268 k.m. 1 obręb Piasek.

2. Przegląd przepustów na rowie przy drodze powiatowej relacji Lubsza – Psary oraz rowu przydrożnego przy ul. Plebiscytowej w Lubszy

3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji

4. Analiza odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji

5. Wnioski

 

 

Ad. 1

 

Członkowie Komisji w dniu 22.10.br. ponownie przeprowadzili wizję lokalną modernizowanej drogi dojazdowej do pól relacji Psary-Piasek znajdującej się na działce nr 222 k.m. 1 obręb Psary i 268/43 k.m. 1 obręb Piasek.

Komisja stwierdziła, że na odcinku 10 metrów za wjazdem do Grojca należy pogłębić rów, aby nie powstawało zastoisko wody. 

 

 

Ad. 2

 

Następnie przeprowadzono wizję lokalną przepustów usytuowanych przy drodze powiatowej relacji Lubsza – Psary.

Komisja stwierdziła, że w dalszym ciągu niedrożne są dwa przepusty. Pierwszy przepust ok 10 m., drugi ok. 5 m.

 

Komisja przeprowadziła także wizję lokalną rowu przy ul. Plebiscytowej w Lubszy. Podczas wizji stwierdzono, że rów jest niedrożny.

W związku z powyższym zawnioskowano o jego wyczyszczenie i udrożnienie oraz zebranie warstwy ziemi z powierzchni asfaltu, gdyż pobocze nachodzi na drogę. 

                                  

Ponadto członkowie Komisji ponownie przeprowadzili wizję lokalną przepustu znajdującego się na drodze o nr ew. 270/43 k.m 1 obręb Piasek. Przepust nadal jest niedrożny.

 

 

Ad. 3

 

Członkowie komisji podpisali protokół z posiedzenia komisji z dnia 09.10.2014 r., który przyjęto jednogłośnie i bez uwag.

 

 

Ad. 4

 

Odnośnie pisma Komisji z dnia 10.10.2014 r. dot. przeprowadzonej wizji lokalnej – pismem Nr DR.7021.11.2014 z dnia 15.10.2014 r. wystąpiono do P.P-U-H PAGMA z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiocie sprawy.

 

Ponadto, Członkowie Komisji zapoznali się z projektem na wykonanie zadania pn.  ,,Przebudowa nawierzchni ul. Grojeckiej w Psarach wraz z odwodnieniem”

 

 

Ad. 5

 

Komisja wnioskuje o udzielenie odpowiedzi, kto był inspektorem nadzoru  zadania pn. ,,Przebudowa nawierzchni ul. Grojeckiej w Psarach wraz z odwodnieniem”.

Komisja wnioskuje o przedłożenie protokołu odbioru i faktury za wykonanie powyższego zadania.

Ponadto wnioskuje się o wystąpienie do wykonawcy zadania o wykonanie nawierzchni na odcinku gresowym zgodnie z dokumentacją w ramach gwarancji.

  

 

 

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła: Daria Nowaczyk

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

  Golaś Michał


Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 listopada 2014 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1667
12 listopada 2014 10:11 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany