Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2010-2014

PROTOKÓŁ NR 33/2014 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 05 listopada 2014 r.

PROTOKÓŁ NR 33/2014

z posiedzenia

Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu

 

z dnia 05 listopada 2014 r.

 

 

Na posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie komisji:

1. Garus Łucjan

2. Bryła Stanisław

3. Gorol Henryk

4. Klyta Andrzej

5. Zawiślak Róża

 

 

Przewodniczący Komisji Pan Łucjan Garus przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji, po czym przedstawił tematy posiedzenia:

1. Wizja lokalna budynku MLKS WARTA Kamieńskie Młyny

2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji

3. Sprawy bieżące komisji

4. Wnioski.

 

 

Ad. 1

 

W związku z zaplanowanym wyjazdowym posiedzeniem Komisji, członkowie Komisji udali się na wizję lokalną, w celu oględzin budynku MLKS WARTA Kamieńskie Młyny.  

 

Podczas wizji stwierdzono, że w dalszym ciągu nie usunięto dotychczas zgłaszanych usterek.

Komisja zastała stan jak na poprzednich wizjach. Nadal uszkodzony jest chodnik wokół budynku, nie wykonano naprawy schodów.

Ponadto, do dnia dzisiejszego Komisja nie otrzymała odpowiedzi na zgłaszane wnioski.

 

Komisja otrzymała informację, że na wniosek Prezesa MLKS WARTA Kamieńskie Młyny, Klub otrzymał zgodę na dofinansowanie remontu schodów w wysokości 1000 zł. Do dnia dzisiejszego schody nie zostały naprawione.     

 

Pani Zawiślak zawnioskowała o skierowanie sprawy do odpowiedzialnego pracownika tut. Urzędu o  dopilnowanie  powyższej sprawy.

 

Pan Garus złożył wniosek o wystąpienie do Prezesa MLKS WARTA Kamieńskie Młyny o wytłumaczenie, dlaczego mimo zapewnionych pieniędzy w kwocie 1000 zł. nie wykonano remontu schodów. Wniosek Klubu w tej sprawie został złożony 25.09.2014 i w tym samym miesiącu Klub otrzymał zgodę na dofinansowanie.

Dlaczego zatem do dnia dzisiejszego nie wyremontowano schodów.

 

Pan Gorol, jako Prezes MLKS w Woźnikach przedstawił informację, jak wygląda sprawa utrzymania klubów sportowych. Kluby utrzymują się z dotacji przyznawanych w konkursach ofert. Jest to kwota przeznaczona również na utrzymanie Klubu.  W związku z czym, do gospodarza Klubu sportowego należy dbanie o budynek, jego obejście oraz utrzymanie ładu i porządku.

 

Podsumowując, Komisja stwierdziła wyraźny brak gospodarza na obiekcie.     

 

 

Ad. 2

 

Protokół z posiedzenia Komisji z dnia 28.08.2014 r. przyjęto bez uwag.

 

 

 

Ponieważ pytań i uwag nie było, Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie i udział w obradach.

W związku z kończącą się kadencją, Komisja zakończyła swoją działalność.

 

 

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządziła: Daria Nowaczyk

 

 Przewodniczący Komisji

 Garus Łucjan

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2014 15:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1796
07 listopada 2014 15:40 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany