Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2010-2014

PROTOKÓŁ NR 65/2014 z posiedzenia Komisji REWIZYJNEJ z dnia 02 października 2014 r.

PROTOKÓŁ NR 65/2014

z posiedzenia

Komisji REWIZYJNEJ

 

z dnia 02 października 2014 r.

 

 

Na posiedzeniu obecni byli członkowie komisji:

1. Golaś Michał

2. Bryła Stanisław

3. Długaj Stefan

4. Zawiślak Róża

 

Przewodniczący Komisji Pan Michał Golaś przywitał przybyłych na posiedzenie komisji.

 

Porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji z dnia 23.09.2014 r.

2. Analiza odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia Komisji

3. Kontrola realizacji wniosków i uchwał Rady Miejskiej w Woźnikach

4. Wnioski

 

 

Ad. 1

 

Członkowie komisji podpisali protokół z posiedzenia komisji z dnia 23 września 2014 r., który przyjęto jednogłośnie i bez uwag.

 

 

Ad. 2

 

Odnośnie wniosku o przedłożenie umowy na wykonanie usługi audytu wewnętrznego oraz udzielenie odpowiedzi jakiego okresu dot. usługa oraz na jakiej podstawie wyłoniono wykonawcę – przedłożono Komisji komplet dokumentów w tym zakresie.

 

Członkowie Komisji zapoznali się z ofertami, umową na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego oraz planem audytu wewnętrznego na rok 2014.

Komisja zwróciła uwagę, że w umowie błędnie zapisano rok zawarcia umowy. Mianowicie umowę zawarto w dniu 01.01.2014 r., w umowie natomiast widnieje rok 2013.

 

 

Ad. 3

 

Komisja zajęła się kontrolą realizacji wniosków i uchwał Rady Miejskiej w Woźnikach.  

Komisja otrzymała do wglądu zbiór uchwał Rady Miejskiej podjętych w kadencji 2010-2014.

Członkowie komisji przejrzeli wybrane uchwały Rady.

 

Do przeprowadzanej kontroli, uwag nie wniesiono.

 

 

Ad. 4

 

W związku z przedłożonymi fakturami VAT w zakresie prac i robót drogowych, Komisja ponownie zwraca uwagę, że faktury są mało szczegółowe i nieprecyzyjne. Brakuje określenia miejsca, nr drogi czy określenia odcinka drogi gdzie wykonywano prace. Faktury nie zawierają ilości metrów oraz wykorzystanego materiału.

 

 

Ponieważ pytań i uwag nie było, Pan Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie i udział w obradach.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Daria Nowaczyk

Przewodniczący Komisji

Michał Golaś


Wiadomość powiązana z

Organ

Komisja 2010 - 2014

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2014 15:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1762
07 listopada 2014 15:08 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany