Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2010-2014

PROTOKÓŁ NR 19/2014 z posiedzenia Komisji ds. ZDROWIA z dnia 29 października 2014 r.

PROTOKÓŁ NR 19/2014

z posiedzenia

Komisji ds. ZDROWIA

 

z dnia 29 października 2014 r.

 

Na posiedzeniu obecni byli członkowie komisji:

1. Garus Łucjan

2. Bryła Stanisław

3. Lipińska Eleonora

4. Zawiślak Róża

oraz Pan Michał Sowiński - Dyrektor Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach.

 

Nowo wybrany Przewodniczący Komisji Pan Łucjan Garus przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji.

 

Tematy posiedzenia:

1. Bieżące funkcjonowanie Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia - spotkanie z Dyrektorem GZOZ w Woźnikach 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 25.06.2014 r.

3. Wnioski

 

 

Ad. 1

 

Członkowie Komisji spotkali się z Dyrektorem G ZOZ w celu omówienia tematu dot. bieżącego funkcjonowania G ZOZ w Woźnikach.

Dyrektor rozpoczął od omówienia kwestii remontu oraz adaptacji pomieszczeń. Budynek Ośrodka Zdrowia w Woźnikach został zmodernizowany. Wyremontowano wnętrze budynku, jak również przeprowadzono termomodernizację budynku. W ostatnim czasie został wykonany parking przy Ośrodku Zdrowia, oraz zagospodarowano teren wokół.  Budynek nie jest ogrodzony, w związku z czym przy okazji remontu wykonano okablowanie pod instalację monitoringu.

 

Następnie Dyrektor przedstawił sprawy związane z kontraktowaniem.

Zgodnie z procedurą zostały złożone dwa odwołania, zarówno w zakresie opieki długoterminowej jak i fizykoterapii. Dyrektor powiedział o trybie odwoławczym, który niestety nie przyniósł żadnego efektu. Odwołania nie zostały uznane.

W związku z tym, że publiczny ośrodek nie może świadczyć usług odpłatnie,  Dyrektor przedstawił propozycje i pomysł dalszego świadczenia usług w zakresie fizykoterapii, aby zakupiony sprzęt był wykorzystywany i nie niszczał. Dzięki samozatrudnieniu, usługi te będą nadal realizowane. 

W zakresie opieki długoterminowej i placówki, która wygrała kontrakt, usługi świadczone są przez te same osoby, w związku z czym dla pacjenta nic się nie zmieniło.

 

Dalej Dyrektor opowiedział o zasadach kontraktowania, i zasadach przyznawania punktów. Dodatkowe 5 pkt. przyznawane jest za posiadanie certyfikatu ISO 9001. Jest to certyfikat odnoszący się do prowadzenia dokumentacji, jakości świadczenia usług, opieki medycznej. Dyrektor powiedział, że podjęto starania, aby ten certyfikat otrzymać. Wiązało się to z uporządkowaniem całej dokumentacji, anonimowym ankietowaniem pacjentów.

Ośrodek Zdrowia w Woźnikach przeszedł pozytywnie całą procedurę, w związku z czym certyfikat został przyznany. Certyfikat przyznawany jest na trzy lata, natomiast co roku trzeba przejść postępowanie weryfikacyjne.

Dzięki procedurze wprowadzono instrukcje bezpieczeństwa, politykę jakości, zamontowano dodatkową tablicę informacyjną, dodatkowe oznakowanie. Wprowadzono procedurę zamykania pomieszczeń z kodami dostępu, monitoring wydawania dokumentacji medycznej, monitorowanie temperatury i daty ważności leków, usprawnienie dokumentacji wewnętrznej.

Ponadto Ośrodek przeszedł kompleksową kontrolę z Sanepidu, podczas której dokonano odbioru całej góry budynku, w związku z czym, wszystkie pomieszczenia zostały dopuszczone jako gabinety, łącznie z gabinetem zabiegowym. Wszystkie komórki zostały wpisane do rejestru Wojewody.

W momencie kiedy tylko zostanie ogłoszony konkurs, pozostaje znalezienie fachowców i złożyć ofertę. Przewidywany termin nowego kontraktowania to maj 2015.

Na chwilę obecną priorytetem jest uporządkowanie spraw związanych z POZ. Należy tak zrobić, aby placówka była opłacalna, rentowna pod względem ekonomicznym.

Monitorowany jest przegląd leków, przeprowadza się analizę zamówień, wprowadzono stałe umowy współpracy z dostawcami.

Następnie Dyrektor poruszył kwestię gabinetu stomatologicznego i zużytego już sprzętu, mającego  12 lat. Sporo środków finansowych wydatkowanych jest na jego remont. Koszt zakupu nowego sprzętu wynosi do 50 tyś. zł. Ze względu na jakość świadczonych usług, warto zainwestować w nowy sprzęt. Złożono w tej sprawie zapotrzebowanie do budżetu.

 

Dalej omówiono kwestię funkcjonowania G ZOZ w obecnej strukturze.

 

Na pytanie Pani Zawiślak dot. prognozowanego wyniku finansowego na koniec roku, Pan Dyrektor przedstawił kwestie finansowe.

Dyrektor powiedział także o zmianie zasad finansowania POZ, które mają zostać wprowadzone od nowego roku oraz pakiecie onkologicznym, polegający na wypełnianiu zielonych kart z dodatkowymi możliwościami diagnostycznymi i szybszej ścieżce diagnostycznej.

 

Kolejno, Dyrektor przedstawił sprawy kadrowe G ZOZ. Rozmawiano także o kadrze lekarzy, godzinach przyjęć. Następnie omówiono sytuację finansową oraz działalność Ośrodka Zdrowia w Starczy.

 

Pani Zawiślak dokonała podsumowania, uznając, że w ciągu ostatnich dwóch lat, dzięki Dyrektorowi w Ośrodkach Zdrowia bardzo dużo się zmieniło. Przedkłada się na to pełna organizacja i odpowiedzialność. Pani Zawiślak w imieniu Komisji wyraziła zadowolenie z działalności i pracy Pana Dyrektora. 

 

Na tym temat zakończono. Przewodniczący Komisji podziękował Panu Dyrektorowi za przybycie i udział w obradach oraz przedstawienie wszystkich informacji.

 

 

Ad. 2

 

Protokół z posiedzenia komisji z dnia 25.06.2014 r. przyjęto jednogłośnie i bez uwag.

 

Na tym, Komisja ds. Zdrowia obecnej kadencji zakończyła swoją działalność. 

 

Ponieważ więcej uwag nie było, Pan Garus podziękował Członkom Komisji za przybycie i udział w obradach oraz współpracę.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Daria Nowaczyk


 Przewodniczący Komisji

  Łucjan Garus

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Komisja 2010 - 2014

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2014 14:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1521
07 listopada 2014 14:32 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::