Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2010-2014

PROTOKÓŁ Nr 22/2014 z posiedzenia Komisji ds. GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ, ŁADU I PORZĄDKU z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr 22/2014

z posiedzenia

Komisji ds. GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ, ŁADU I PORZĄDKU

 

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

 

 

Na posiedzeniu obecni byli wszyscy członkowie komisji:

1. Bryła Stanisław

2. Lipińska Eleonora

3. Mośny Grzegorz

4. Skop Paweł

5. Zawiślak Róża

oraz Pani Marzena Misiok-Habrowska - pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Inwestycji.

 

 

Przewodniczący Komisji Pan Stanisław Bryła przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji oraz przedstawił porządek posiedzenia:

1. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji z dnia 20.02.2014 r.

2. Przydział lokalu mieszkalnego nr 3 z mieszkaniowego zasobu Gminy przy ul. Lompy 3 w Woźnikach

3. Sprawy bieżące komisji

4. Wnioski

 

W związku z tym, że Komisja zebrała się w pełnym składzie osobowym, Przewodniczący Komisji wniósł o poszerzenie porządku obrad o pkt. dot. przydziału lokalu mieszkalnego nr 3 z mieszkaniowego zasobu Gminy przy ul. Rynek 6 w Woźnikach.

Wniosek przegłosowano jednogłośnie.

 

 

Ad. 1

 

Członkowie Komisji podpisali protokół z ostatniego posiedzenia komisji z dnia 20.02.2014 r., który przyjęto bez uwag 4 głosami ,,za” i 1 głosem wstrzymującym, ze względu na nieobecność Pana Pawła Skop na poprzednim posiedzeniu Komisji.

 

 

Ad. 2

 

Komisja zajęła się przydziałem lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Lompy 3 w Woźnikach.

 

Wyjaśnień oraz odpowiedzi na zadawane pytania w tym zakresie udzieliła Pani Misiok-Habrowska - pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Inwestycji.

 

Członkowie komisji przeanalizowali dotychczas złożone wnioski zgodnie z nowo utworzoną listą oczekujących na 2014 rok oraz przedłożony wykaz osób z uwzględnieniem liczby osób wykazanych we wniosku o najem lokalu mieszkalnego oraz dochodu na osobę.

 

Po przeprowadzeniu dyskusji, Komisja jednogłośnie zawnioskowała o przyznanie lokalu mieszkalnego nr 3 należącego do mieszkaniowego zasobu gminy, położonego w Woźnikach przy ul. Lompy 3 o powierzchni 61,70 m2 Panu Dariuszowi Słota.

W przypadku odmowy i rezygnacji Pana Dariusza Słota, w drugiej kolejności jednogłośnie proponuje się lokal mieszkalny Pani Barbarze Kołtun, która składała wniosek o zamianę obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego.

 

 

Ad. 3

 

W związku z tym, że na poprzednich posiedzeniach Komisji nie udało się przydzielić lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Rynek 6 w Woźnikach z powodu równoważnego głosowania i braku konsensusu, Komisja ponownie zajęła się tematem przydziału ze względu na obecność wszystkich Członków Komisji.

 

Pani Zawiślak dodała, że rozpatrując wnioski pod kątem kryterium dochodowego, przy dokonywaniu przydziału lokalu należałoby wziąć pod uwagę wniosek Pana _____________.

 

Po przeprowadzeniu dyskusji, Pan Bryła poddał pod głosowanie wniosek o przyznanie lokalu mieszkalnego nr 3 należącego do mieszkaniowego zasobu gminy, położonego w Woźnikach przy ul. Rynek 6 Panu Marcinowi Musik.

Wniosek przegłosowano 3 głosami ,,za” i 2 głosami ,,przeciw”

W związku z powyższym lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Rynek 6 w Woźnikach proponuje się Panu Marcinowi Musik.

 

 

Ad. 4

 

Pan Skop przytoczył sprawę remontu elewacji budynku komunalnego przy ul. Chopina 21 oraz niepoprawnego wykonania prac ze względu na brak nadzoru ze strony pracowników tut. Urzędu.

 

 

Ponieważ pytań i uwag nie było, Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za przybycie i udział w obradach.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała: Daria Nowaczyk 

  PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Bryła StanisławWiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2014 14:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1700
07 listopada 2014 14:21 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::UWAGA! POBÓR PODATKÓW PRZEZ SOŁTYSÓW OGRANICZONY::UWAGA! Awaria urzędowego faksu::Gminne Biuro Spisowe w Woźnikach przypomina użytkownikom gospodarstw rolnych, że trwa Powszechny Spis Rolny. Zachęcamy więc do kontaktu z rachmistrzami pod bezpośrednimi numerami telefonu: 571 501 265 – numer telefonu do rachmistrza obsługującego : miasto Woźniki, Lubszę, Piasek, Dyrdy, Sośnicę 571 501 261 – numer telefony do rachmistrza obsługującego : Babienicę, Pakuły, Hutę Karola, Niwy, Okrąglik, Kamieńskie Młyny, Kamienicę, Ligotę Woźnicką, Czarny Las, Niegolewkę, Górale, Mzyki i Skrzesówkę.::UWAGA! ZMIANA TRYBU PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO ::Akcja informacyjno - edukacyjna ph. ,,Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny”::PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W WALCE Z KORONAWIRUSEM::UWAGA! DYŻURY RADNYCH ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA::UWAGA! ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - CO MUSISZ WIEDZIEĆ ::INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA::eSesja TRANSMISJA OBRAD ::eSesja PORTAL MIESZKAŃCA::