Zadania w realizacji

Została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu „Ochrona dorzecza Małej Panwi, Liswarty II Etap – realizacja w sołectwie Ligota Woźnicka – budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Psarach”

 

 

Została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu „Ochrona dorzecza Małej Panwi, Liswarty II Etap – realizacja w sołectwie Ligota Woźnicka – budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Psarach”


Oś priorytetowa: IV – Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie: 5.1. Gospodarka wodno – ściekowa,

Poddziałanie: 5.1.1. Gospodarka wodno – ściekowa ZIT

Całkowity koszt projektu: 9 144 737,89

Kwota dofinansowania: 3 466 002,96

Przedmiotem projektu rozbudowa oczyszczalni ścieków w Psarach. Inwestycja związana jest w głównej mierze z koniecznością zwiększenia przepustowości oczyszczalni z obecnej średniodobowej 200 m3/d do 400 m3/d.

Zwiększenie przepustowości oczyszczalni pozwoli na wybudowanie kanalizacji w kolejnych sołectwach i docelowo sprowadzenie wszystkich ścieków powstających w aglomeracji Woźniki – Psary do komunalnej oczyszczalni ścieków w Psarach.

W ramach projektu przewidziane jest także budowa brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Wolności, 1 Maja oraz sieci kanalizacji wraz z przyłączami w ul. Lubszeckiej w Babienicy

 

Termin  zakończenia realizacji projektu: 2020 r.


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 października 2018 11:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk - Biegisz
Ilość wyświetleń: 265
09 października 2018 11:58 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie zdjęcia [fundusze.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 października 2018 11:58 (Daria Nowaczyk - Biegisz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany