Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Woźniki z Organizacjami Pozarządowymi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WOŹNIKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WOŹNIKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WOŹNIKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WOŹNIKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WOŹNIKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WOŹNIKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2013

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Woźniki z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2011

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Woźniki z Organizacjami Pozarządowymi za 2011 rok, zgodnie z § 13 pkt 2 Programu Współpracy podlega ocenie przez organizacje pozarządowe.

Wykaz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które w roku 2010 otrzymały dofinansowanie z budżetu Gminy Woźniki

I. W trybie otwartego konkursu ofert (ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) 1. Ochotnicza Straż Pożarna Babienica, ul Główna 31

Zatrzymaj banner przewijany