Uchwały Rady
kadencja 2006-2010

UCHWAŁA Nr 465/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 października 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Lublińcu

Uchwała Nr 465/XLIII/2010

Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 października 2010 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Lublińcu

 

 

Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj- Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 220 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Gminy w Woźnikach uchwala, co następuje :

 

§ 1

 

Udzielić bezzwrotnej pomocy finansowej z budżetu Gminy Woźniki, w formie dotacji celowej w kwocie 10.000 zł. (słownie: dziesięćtysięcyzłotych) z przeznaczeniem "środki na roboty ogólnobudowlane -rozliczenie końcowe inwestycji Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu- etap I."

 

§2

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie pomiędzy Gminą Woźniki a Starostwem Powiatowym w Lublińcu. Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Woźnik.

 

§3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stefan Długaj

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2010 13:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1534
25 października 2013 08:58 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. Ujednolicenie rozmiaru i rodzaju czcionki (Dokument opublikowany)
05 listopada 2010 10:37 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_465.pdf] do dokumentu.
05 listopada 2010 10:30 (Daria Nowaczyk) - Usunięcie załącznika [uchwala_nr_465.pdf] z dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany