Uchwały Rady
kadencja 2002-2006

UCHWAŁA Nr 419/XXXVII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23 października 2006r. w sprawie: akceptacji nabycia na mienie komunalne nieruchomości gruntowych.

UCHWAŁA Nr 419/XXXVII/2006
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 23 października 2006r.


w sprawie: akceptacji nabycia na mienie komunalne nieruchomości gruntowych.

Na podstawie pkt 1 ppkt c zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata wprowadzonych Uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 190/XXIV/93 z dnia 2 marca 1993r. Rada Miejska w Woźnikach


uchwala

§ 1 .Zaakceptować nabycie na mienie komunalne nieruchomości pod przepompownie oznaczone:

- k.m.3 Psary, obręb Psary działka nr 971/66 o powierzchni 0.0016 ha zapisanej w KW 1980 Sądu Rejonowego w Lublińcu stanowiąca własność P. U. S. zam. _______ ul. ___________,


- k.m.4 Psary,obręb Psary,działka nr 1251/90 o powierzchni 0.0096 ha zapisana w KW 18 017 Sądu Rejonowego w Lublińcu stanowiąca własność P.P. G. i R. W. zam. ________ ul.______________,


- k.m.PGR Babienica ,obręb Babienica, działka nr 2/18 o powierzchni 0.0098 ha zapisana w KW 46 898 Sądu Rejonowego w Lublińcu stanowiąca własność P.P. I. i H. K. zam. _________ ul. _____________.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.10.2006
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1095
23 września 2013 14:30 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 września 2013 14:30 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. Ujednolicenie rozmiaru i rodzaju czcionki (Dokument opublikowany)
04 lutego 2010 13:10 (Daria Nowaczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany