Uchwały Rady
kadencja 2002-2006

UCHWAŁA Nr 420/XXXVII/2006 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23 października 2006r. w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej w WoźnikachNr 256/XXIII/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego.

UCHWAŁA Nr 420/XXXVII/2006
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 23 października 2006r.w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach
Nr 256/XXIII/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r.w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego.
Na podstawie art.37 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r./ Dz. U. Nr 261,poz.2603 z 2004r. z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska w Woźnikach


uchwala§ 1. Uchylić Uchwałę Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 256/XXIII/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.10.2006
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2008 12:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1228
23 września 2013 14:34 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 września 2013 14:33 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu. Ujednolicenie rozmiaru i rodzaju czcionki (Dokument opublikowany)
31 października 2006 13:46 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany