Zarządzenia Burmistrza 2009

ZARZĄDZENIE 103/2009 BURMISTRZA WOŹNIK z dnia 31 grudnia 2009

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  103/2009

 

 

BURMISTRZA WOŹNIK

z dnia 31 grudnia 2009

 

 

 

        Na podstawie art 24 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. Nr 142 poz 1591 z 2001 z późniejszymi zmianami) i § 24 pkt 1 regulaminu organizacyjnego Urzędu wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Woźnik z dnia 05.10.2009  Nr 82/2009

 

 

 

z a r z ą d z a m     c o    n a s t ę p u j e

 

 

 

§ 1.  Ustalić w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010

        następujące godziny pracy Urzędu Miejskiego w Woźnikach:

 

        - poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki                  745 - 15 45

 

            

 

§ 3. Utrzymuje  się dyżury skargowe w każdy wtorek miesiąca do godz.

      15 45

 

 

§ 4. Wprowadza się jako dni wolne od pracy wszystkie soboty w 2010  r.

 

 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2010  r.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.12.2009
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 stycznia 2010 12:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1148
28 czerwca 2010 14:09 (Daria Nowaczyk) - Zmiana treści dokumnetu.
19 stycznia 2010 12:31 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika.
19 stycznia 2010 12:31 (Daria Nowaczyk) - Utworzenie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany