Zarządzenia Burmistrza 2010

ZARZĄDZENIE Nr 98 Burmistrza Woźnik z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: ustalenia przedawnienia należności podatkowych

ZARZĄDZENIE Nr 98

Burmistrza Woźnik

z dnia 30 grudnia 2010 r.

 

 

w sprawie: ustalenia przedawnienia należności podatkowych

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póz. zm.) art. 59 §1 pkt. 9 i art. 70 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami)

zarządzam co następuje:

 

§1

 

1. Stwierdzić przedawnienie należności z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego - osoby fizyczne za lata 1997-2004 w kwocie 17 016,50 zł według załączników Nr od 1 do 82.

 

§2

 

Przeprowadzić zapisy w urządzeniach księgowych za 2010 r. uwzględniające przedawnione należności opisane w § 1.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2011 11:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 897
21 kwietnia 2011 10:52 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
14 stycznia 2011 11:55 (Daria Nowaczyk) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_98.pdf] do dokumentu.
14 stycznia 2011 11:54 (Daria Nowaczyk) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany