Zarządzenia Burmistrza 2010

ZARZĄDZENIE Nr 94/2010 Burmistrza Woźnik z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 94/2010

Burmistrza Woźnik

z dnia 20 grudnia 2010 r.

 

w sprawie: powołania Komisji d/s Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych

 

Na podstawie art. 4 1.ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst Dz. U. z 2007 Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami) Burmistrz miasta Woźniki. 

 

zarządza

 

§ 1

 

Powołać Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

 

Roman Trzepizur          - Radny Rady Miejskiej w Woźnikach

 

- Agata Szewczyk           - pracownik UM w Woźnikach

 

Renata Gaida                - pracownik UM w Woźnikach

 

Jolanta Ordon               - Dyrektor Gimnazjum w Woźnikach

 

Jolanta Oleksik              - pracownik MGOPS w Woźnikach

 

Lucyna Dyrdzik              - pracownik MGOK w Woźnikach

 

Krzysztof Cieluch          - Radny Rady Miejskiej w Woźnikach

                                             Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

 

Zdzisław Hryciuk         - Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i 

                                             Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

§ 2

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2010 12:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Daria Nowaczyk
Ilość wyświetleń: 1423
06 października 2011 14:01 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
21 kwietnia 2011 10:48 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
28 grudnia 2010 12:41 (Daria Nowaczyk) - Zmiana danych dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany